Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Εικόνες της Ζακύνθου

Χειρόγραφος Χάρτης Ζακύνθου
Cristoforo Buondelmonti – 1422
[Πηγή: Βιβλίο: “Liber insularum Archipelagi”]