Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Ζακυνθινή Σύμβασις

create_thumb (5) - Αντίγραφο

28785_316151338502915_220625969_n

(Σεμπρία και Ντεπέτο)

Ζάκυνθο τσή δεκάξι τού τρυγιτή τού 1844

Μπροστά σέ μέ τόν υψηλό Νόμπιλε καί Νοδάρο τσή Ζάκυνθος Παναγιώτη Κόλλια τού ποτέ Νιόνιου πού έχω γραφείο σπίτι τσή σιόρας Καζιόλας Σολωμού στό Καντούνι τού άϊ Μάρκου επαρουσιάστηκε εκαταλαβαίνεις από τή μία μεργιά ή σιόρα Τζόγια Στόμπολη τού ποτέ Τζανέτου καί από τήν άλλη μεργιά ο Νιόνιος ο Φάντης τού Άντζουλου καί ζητήξανε νά συντάξουμε δελέγκου ετούτη τή νότα πού τή βεβαιώνουμε καί οί τετριμιόνοι Τσαγγάρης καί Ρεμιδιέρης Γιακουμής.

Επειδή ο Νιόνιος ό Φάντης είχε πρεμούρα καί μπεζόνια νά παντρέψει τήν κόρη τού εδανείστηκε εκαταλαβαίνεις από τή σιόρα Τζόγια Στόμπολη τού ποτέ Τζανέτου (20) είκοσι κολονάτα και μιόβολα. Γι’ αυτό τό ντιμετζίνιο ό Νιόνιος ό Φάντης τού ποτέ Άντζουλο είναι υποχρεωμένος νά σκάφτη, νά τρυγά καί νά κουβαλάη τή σταφίδα στ’ αλόνια τσή σιόρας Τζόγιας κι’ ή σιόρα Τζόγια νάναι υποχρεωμένη νά τού τήν τρίβη καί νά τού τήν σηκώνη κι’ ο Νιόνιος ό Φάντης νάναι υποχρεωμένος νά τής τήν μπάζει στήν κάτω χώρα από σήμερις μέχρι πέντα χρόνια.-

Ο Νίμπιλε και Νοδάρος τσή Ζάκυνθος

Παναγ. Κόλλιας

Σέμπροι

Σιόρα Τζόγια Στόμπολη

Νιόνιος Φάντης του Άντζουλου

Τετριμίνιοι

Τσαγγάρης Τελόζης

Ρεμεδιέρης Γιακουμής