Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Ευστάθιος Ι. Λατσούδης ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ΠΖ)

Ευστάθιος Ι. Λατσούδης ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ΠΖ)

Ευστάθιος Ι. Λατσούδης
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ΠΖ)

Ο Ευστάθιος Ι. Λατσούδης εγεννήθη την 29η Μαΐου 1918 στη Ερατεινή – Φωκίδος.

Την 4η Οκτωβρίου 1933 εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με Αριθμόν Μητρώου: 20678.

Την 4η Μαΐου 1937 απεφοίτησε ορκισθής Ανθυπολοχαγός.

Κατά τον Ελληνοϊταλικόν πόλεμον υπηρέτησε ως Διοικητής του 3ου Συντάγματος Πεζικού (ΑΛΒΑΝΙΑ) λαβών μέρος εις τας αμυντικάς και επιθετικάς μάχας επιδείξας απαράμιλλων θάρρος και αξιοθαύμαστον τόλμην και γενναιότητα προταθείς επ’ ανδραγαθία δια τον βαθμόν του Λοχαγού.

Το 1942 διέφυγε εις Μέση Ανατολή όπου έλαβε μέρος ως Διμοιρίτης και Υποδιοικητής Λόχου λαβών μέρος εις τις επιχειρήσεις της Ερήμου και Ρίμινι Ιταλίας, προαχθής επ’ ανδραγαθία.

Έλαβε μέρος εις το Δεκεμβριανόν Κίνημα (Δεκέμβριος 1944 – Ιανουάριος 1945) κατά των κομουνιστών.

(1)

Μετέσχε εις τον αντισιμοριτικό αγώνα ως Διοικητής Λόχου και Διοικητής του 565 Τάγματος Πεζικού επεδείξας υπέροχον ικανότητα και ψυχραιμίαν.

Δια την Πολεμική του δράση η Πατρίδα τον τίμησε απονέμοντας του τις εξής ηθικές αμοιβές:

 • Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας (τρείς)
 • Πολεμικός Σταυρός δ’ τάξεως (δις)
 • Προσάρτησης στέμματος εις Πολεμικόν Σταυρόν
 • Μετάλλιον Εξαίρετων Πράξεων (τρείς)
 • Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Δ’, Γ’, Β’, Α’ τάξεως
 • Μετάλλιον Αγίου Μάρκου
 • Αναμνηστικόν Μετάλλιον ΑΛΒΑΝΙΑΣ
 • Αναμνηστικόν Μετάλλιον ΑΦΡΙΚΗΣ
 • Χρυσός Σταυρός Γεωργίου Α’ (μετά ξιφών)
 • Σταυρός των Ταξιαρχών του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος

Το 1947 νυμφεύεται την Χαλανδραία, Ελένη Π. Μποβιάτση, θυγατέρα του Παναγιώτη Ν. Μποβιάτση, με την οποία αποκτά δύο τέκνα.

Ευστάθιος Ι. Λατσούδης Ελένη Π. Μποβιάτση

Ευστάθιος Ι. Λατσούδης
Ελένη Π. Μποβιάτση

Μετά την απελευθέρωση, συνεχίζει την στρατιωτική του μόρφωση αποφοιτώντας από τις εξής σχολές:

 • Ανώτατη Σχολή Ηγεσίας
 • Σχολή Εθνικής Αμύνης
 • Σχολή Τ/Θ.ΓΚΕΑ
 • Σχολή συνδέσμων ΓΚΕΑ
 • Σχολή Επιτελών
 • Σχολή Επιτελών Η.Π.Α.

Οι σημαντικότερες θέσεις που υπηρετεί είναι:

 • Α’ Στρατιά Διοικητής Α2
 • Διοικητής Σ.Β.Ο.Π.
 • Επιτελάρχης Α.Σ.Δ.Ε.Ν.
 • Διοικητής Σ.Κ.Ε.
 • Διοικητής Γ’ Σ.Σ.
 • Διοικητής Α’ Στρατιάς
 • Β’ Υπαρχηγός Γ.Ε.Σ.

Την 3η Ιουνίου 1972 απεστρατεύθη, τη αιτήσει του, με τον βαθμόν του Αντιστρατήγου (ΠΖ).

Από την 1η Ιουλίου 1972 – 20 Νοεμβρίου 1973, υπηρετεί την Πατρίδα από την θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως.

Την 25η Νοεμβρίου 1973, καλείται από την Κυβέρνηση Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και ορκίζεται Υπουργός.

01.02.1974 Επιμνημόσυνη δέηση για τον Αρχηγό της ΕΚΚΑ Δημήτριο Ψαρρό

01.02.1974
Επιμνημόσυνη δέηση για τον
Αρχηγό της ΕΚΚΑ Δημήτριο Ψαρρό

Παραιτείται την 24η Ιουλίου 1974 και παραδίδει το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης στον Ευάγγελο Αβέροφ, με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής (το μοναδικό Υπουργείο που παραδόθηκε στην κυβέρνηση εθνικής ενότητος με πρωτόκολλο).

Όλες οι εξεταστικέ επιτροπές και τα δικαστήρια των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων τον έκριναν ομόφωνα αθώο, για το σύνολο των κατηγοριών που του είχαν προσάψει.

Ο Ευστάθιος Ι. Λατσούδης απεβίωσε υπερήφανος ως Έλλην, την 20η Ιουνίου 2004.