Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Ελευθέριος Δ. Μουζάκης

αρχείο λήψης (2)

Ο Ελευθέριος Δ. Μουζάκης εγεννήθη στις 25 Μαρτίου 1913.

Ήταν επιχειρηματίας, γνωστός ως ο «πατέρας της κλωστοϋφαντουργίας», τελευταίος εν ζωή παραδοσιακός κλωστοβιομήχανος.

Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος των εταιρειών του ομώνυμου ομίλου. Ξεκίνησε το 1933, ως υπάλληλος μιας εμπορικής εταιρείας κλωστών.

Το 1944 ίδρυσε μία μικρή επιχείρηση, την “ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ – ΜΟΥΖΑΚΗΣ”.

Το 1952 ανέλαβε την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων D.M.C. – Γαλλίας.

Το 1957 μαζί με την “ΚΛΩΣΤΑΙ ΚΙΘΑΡΑΣ”, συγκροτεί την “ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.», στην οποία περιέρχονται οι εν τω μεταξύ εξαγορασθείσες εταιρείες και τα σήματά τους. Απέκτησε έτσι το μεγαλύτερο μερίδιο της Ελληνικής αγοράς σε κλωστές ραφής και κεντήματος.

Το 1991 η εταιρεία του εισήχθη στο Χρηματιστήριο και υπέγραψε συμβόλαιο με την MADEIRA – Γερμανίας για την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων της στην Ελλάδα.

Το 1995 ίδρυσε την εταιρεία “ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ – Εκκοκκιστήρια Σερρών Α.Ε.», στην οποία η “ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε.», συμμετέχει στο κεφάλαιο της κατά 51%.

Το 1998 υπέγραψε συμβόλαιο με γερμανική εταιρεία για την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά.

Το 1999 η εταιρεία εισήλθε στο κεφάλαιο της εταιρείας “ΗΛΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και συμμετέχει κατά 50%, και στο κεφάλαιο της εταιρείας “ROBERT MATRA” με συμμετοχή 60%.

Ο Ελευθέριος Δ. Μουζάκης απεβίωσε, πλήρης ημερών, στις 28 Σεπτεμβρίου 2006.