Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Εκδημία Ανδρέα Νικολάου Μουζάκη

23.03.1939 – 25.04.2018

«Μετά βαθυτάτης οδύνης η Οικογένεια Μουζάκη αγγέλλει τον θάνατον του Ανδρέα Νικολάου Μουζάκη, επελθόντα σήμερον 25ην Απριλίου 2018, ώραν 4ην πρωινήν.

Την οδύνην καθιστά οξυτέραν η αγαθότης τού Ανδρός».

 

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Παρασκευήν 27η Απριλίου 2018 εις το Κοιμητήριον του Κόκκινου Μύλου, ώραν 2αν απογευματινήν.