Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Εθνική Ανασυγκρότηση – Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων Δημοσίων Επιχειρήσεων

create_thumb (5) - Αντίγραφο

Προκειμένου να γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς είναι οι Έλληνες πολίτες, και για να αποφύγουμε την απογραφή του Ελληνικού πληθυσμού (αποφυγή κόστους), συλλέγουμε το πλήθος των αριθμών ΑΜΚΑ, ή τα Ελληνικά ΑΦΜ.

  1. Αποσύρουμε από την διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. τις μετοχές των *Δ.Ε.
  2. Σε κάθε *Δ.Ε. καταργούμε τις υφιστάμενες μετοχές της και επανεκδίδουμε νέες βάση το πλήθος των αριθμών ΑΜΚΑ, π.χ. 10.000.000 τεμάχια – σώματα, με προσδιορισμένη αξία π.χ. 100€, ανάλογα με την αξία (αποτίμηση) της *Δ.Ε..
  3. Καλείτε κάθε Έλληνας δικαιούχος, στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. να προσέλθει και να παραλάβει το ένα (1) τεμάχιο που του αναλογεί (απόλυτη ισότητα, μία ο Ωνάσης, μία και ο άστεγος).
  4. Για το πρώτο έτος του σχεδίου (12μηνη χρήση), τοποθετείται προσωρινή διοίκηση (ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας, εταιρεία με διεθνή εμβέλεια και αξιοπιστία) στις *Δ.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.
  5. Μόλις ολοκληρωθεί η διανομή των μετοχών, θα ξεκινήσει εκ νέου η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α.Α.

Απαγορεύεται η δημόσια προσφορά και αγορά πακέτων μετοχών (αποφυγή συσσώρευσης πακέτων μετοχών σε κεφαλαιούχους).

  1. Κάθε Έλλην ο οποίος θα επιλέξει να ρευστοποιήσει την μία μετοχή που του ανήκει θα αποδίδει αυτόματα μέσω αυτής της ρευστοποιήσεως το 40% της αξίας της στο Ελληνικό Δημόσιο, για την μέχρι σήμερα προσφορά του στην *Δ.Ε.
  2. Με την πάροδο του πρώτου έτους του σχεδίου (12μηνη χρήση), η προσωρινή διοίκηση (ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας, εταιρεία με διεθνή εμβέλεια και αξιοπιστία), προκηρύσσει διοικητικές διαδικασίες, ώστε μέσα από τους μετόχους την επιχειρήσεως (εργαζομένους και μη, που πληρούν τα προσόντα που απαιτούν οι διοικητικές αυτές θέσεις), ώστε να εκλεγεί η νέα διοίκηση (με τετραετή π.χ. θητεία), και να αποχωρήσει η προσωρινή διοίκηση από την *Δ.Ε. δια παντός.

*Δ.Ε. => Δημόσια Επιχείρηση