Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Εθνική Ανασυγκρότηση – Πρόγραμμα Επαναπατρισμού Ελληνικής Ναυτιλίας

create_thumb (5) - Αντίγραφο

  1. Επιλέγουμε μια περιοχή ή νησί (άμεσα προσβάσιμο (ακτοπλοϊκά) από λιμάνι της Αττικής, π.χ. 10 – 15 λεπτά), το οποίο να βρίσκεται στην πλήρη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
  2. Με συνταγματική τροποποίηση και όχι με νόμο του κράτους (οι νόμοι την στιγμή που μπορούν να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή, και από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν απορρέουν αξιοπιστία), κηρύσσεται η εν λόγω περιοχή, περιοχή χαμηλής φορολόγησης για τους πλοιοκτήτες, τους έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια, για 100 έτη, με δικαίωμα ανανέωσης αυτού του χρόνου.
  3. Η εν λόγω περιοχή, ρυμοτομείται και διαιρείτε σε οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία παραχωρούνται στους πλοιοκτήτες, προκειμένου να οικοδομήσουν τις εγκαταστάσεις τους (με δικά τους έξοδα), δωρεάν, μέχρις ότου τα κτήρια αυτά να αποσβεσθούν (βάση των διεθνών οικονομικών προτύπων, ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει τα 30-40 έτη). Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων το ετήσιο κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων αυτών.
  4. Η φορολογία στην συγκεκριμένη περιοχή προσδιορίζεται σε ποσοστό π.χ. 10% επί των καθαρών κερδών των εταιριών που θα έχουν εκεί την βάση τους.
  5. Κάθε Έλληνας πλοιοκτήτης που θα μετέχει στο πρόγραμμα, θα είναι υποχρεωμένος, νε μεταφέρει την έδρα όλων των εταιριών στις οποίες μετέχει (ακόμα και αυτές στις οποίες μετέχει με μικρό ποσοστό π.χ. 5-10%), στην εν λόγω περιοχή. Επίσης όλα τα πλοία τα οποία ανήκουν στις εταιρείες τους, θα φέρουν την Ελληνική σημαία και θα υπάγονται στο Ελληνικό νηολόγιο.
  6. Η περιοχή θα διαθέτει κρατική μαρίνα (αν είναι νησί). Επίσης θα διαθέτει χώρους εστίασης κρατικών συμφερόντων.
  7. Η υδροδότηση όπως επίσης και η ηλεκτροδότηση της περιοχής θα εξυπηρετείται όπως περιγράφω στο πρόγραμμα «Ενεργειακής Επάρκειας Περιφέρειας Αττικής».