Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Εθνική Ανασυγκρότηση – Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων Δημοσίων Επιχειρήσεων

create_thumb (5) - Αντίγραφο

Προκειμένου να γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς είναι οι Έλληνες πολίτες, και για να αποφύγουμε την απογραφή του Ελληνικού πληθυσμού (αποφυγή κόστους), συλλέγουμε το πλήθος των αριθμών ΑΜΚΑ, ή τα Ελληνικά ΑΦΜ.

 1. Αποσύρουμε από την διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. τις μετοχές των *Δ.Ε.
 2. Σε κάθε *Δ.Ε. καταργούμε τις υφιστάμενες μετοχές της και επανεκδίδουμε νέες βάση το πλήθος των αριθμών ΑΜΚΑ, π.χ. 10.000.000 τεμάχια – σώματα, με προσδιορισμένη αξία π.χ. 100€, ανάλογα με την αξία (αποτίμηση) της *Δ.Ε..
 3. Καλείτε κάθε Έλληνας δικαιούχος, στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. να προσέλθει και να παραλάβει το ένα (1) τεμάχιο που του αναλογεί (απόλυτη ισότητα, μία ο Ωνάσης, μία και ο άστεγος).
 4. Για το πρώτο έτος του σχεδίου (12μηνη χρήση), τοποθετείται προσωρινή διοίκηση (ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας, εταιρεία με διεθνή εμβέλεια και αξιοπιστία) στις *Δ.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.
 5. Μόλις ολοκληρωθεί η διανομή των μετοχών, θα ξεκινήσει εκ νέου η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α.Α.

Απαγορεύεται η δημόσια προσφορά και αγορά πακέτων μετοχών (αποφυγή συσσώρευσης πακέτων μετοχών σε κεφαλαιούχους).

 1. Κάθε Έλλην ο οποίος θα επιλέξει να ρευστοποιήσει την μία μετοχή που του ανήκει θα αποδίδει αυτόματα μέσω αυτής της ρευστοποιήσεως το 40% της αξίας της στο Ελληνικό Δημόσιο, για την μέχρι σήμερα προσφορά του στην *Δ.Ε.
 2. Με την πάροδο του πρώτου έτους του σχεδίου (12μηνη χρήση), η προσωρινή διοίκηση (ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας, εταιρεία με διεθνή εμβέλεια και αξιοπιστία), προκηρύσσει διοικητικές διαδικασίες, ώστε μέσα από τους μετόχους την επιχειρήσεως (εργαζομένους και μη, που πληρούν τα προσόντα που απαιτούν οι διοικητικές αυτές θέσεις), ώστε να εκλεγεί η νέα διοίκηση (με τετραετή π.χ. θητεία), και να αποχωρήσει η προσωρινή διοίκηση από την *Δ.Ε. δια παντός.

*Δ.Ε. => Δημόσια Επιχείρηση

Εθνική Ανασυγκρότηση – Πρόγραμμα Επαναπατρισμού Ελληνικής Ναυτιλίας

create_thumb (5) - Αντίγραφο

 1. Επιλέγουμε μια περιοχή ή νησί (άμεσα προσβάσιμο (ακτοπλοϊκά) από λιμάνι της Αττικής, π.χ. 10 – 15 λεπτά), το οποίο να βρίσκεται στην πλήρη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
 2. Με συνταγματική τροποποίηση και όχι με νόμο του κράτους (οι νόμοι την στιγμή που μπορούν να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή, και από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν απορρέουν αξιοπιστία), κηρύσσεται η εν λόγω περιοχή, περιοχή χαμηλής φορολόγησης για τους πλοιοκτήτες, τους έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια, για 100 έτη, με δικαίωμα ανανέωσης αυτού του χρόνου.
 3. Η εν λόγω περιοχή, ρυμοτομείται και διαιρείτε σε οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία παραχωρούνται στους πλοιοκτήτες, προκειμένου να οικοδομήσουν τις εγκαταστάσεις τους (με δικά τους έξοδα), δωρεάν, μέχρις ότου τα κτήρια αυτά να αποσβεσθούν (βάση των διεθνών οικονομικών προτύπων, ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει τα 30-40 έτη). Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων το ετήσιο κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων αυτών.
 4. Η φορολογία στην συγκεκριμένη περιοχή προσδιορίζεται σε ποσοστό π.χ. 10% επί των καθαρών κερδών των εταιριών που θα έχουν εκεί την βάση τους.
 5. Κάθε Έλληνας πλοιοκτήτης που θα μετέχει στο πρόγραμμα, θα είναι υποχρεωμένος, νε μεταφέρει την έδρα όλων των εταιριών στις οποίες μετέχει (ακόμα και αυτές στις οποίες μετέχει με μικρό ποσοστό π.χ. 5-10%), στην εν λόγω περιοχή. Επίσης όλα τα πλοία τα οποία ανήκουν στις εταιρείες τους, θα φέρουν την Ελληνική σημαία και θα υπάγονται στο Ελληνικό νηολόγιο.
 6. Η περιοχή θα διαθέτει κρατική μαρίνα (αν είναι νησί). Επίσης θα διαθέτει χώρους εστίασης κρατικών συμφερόντων.
 7. Η υδροδότηση όπως επίσης και η ηλεκτροδότηση της περιοχής θα εξυπηρετείται όπως περιγράφω στο πρόγραμμα «Ενεργειακής Επάρκειας Περιφέρειας Αττικής».

Εθνική Ανασυγκρότηση – Πρόγραμμα Ενεργειακής Επάρκειας Περιφέρειας Αττικής

create_thumb (5) - Αντίγραφο

Πολλοί Δήμοι, εδώ και πολλά έτη έχουν κάνει προσπάθειες απεμπλοκής τους από τις κρατικές ΔΕΚΟ.

Ένα από τα κλασικότερα παραδείγματα είναι αυτό του Δήμου Βριλησσίων, ως προς την υδροδότηση. Ο εν λόγω Δήμος παρέχει στους δημότες του το αγαθό του νερού από δικές του πηγές, χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Για τον σκοπό αυτό και μόνο, ο Δήμος Βριλησσίων έχει δημιουργήσει μία πολύ εύρωστη δημοτική επιχείρηση.

Οι δημότες εξοφλούν την μηνιαία τους κατανάλωση νερού στον Δήμο Βριλησσίων, η οποία συμπεριλαμβάνει μία εύλογη χρέωση την οποία ο Δήμος αποδίδει στην ΕΥΔΑΠ, για την χρήση του δικτύου της, όπως επίσης και το κόστος του νερού το οποίο αποτελεί ένα καθαρό κέρδος για τον Δήμο. Φανταστείτε ότι το 1990 -1992, όταν λόγω της λειψυδρίας  είχαν ξεραθεί όλοι οι κήποι της Αττικής, τα Βριλήσσια είχαν μία εντελώς διαφορετική εικόνα, με όλου τους κήπους ανθισμένους, μιας και το κόστος του νερού, όπως και η ποσότητα του, ήταν αφενός αδιάφορο και αφετέρου σε τεράστια επάρκεια!

Αυτό ακριβός είναι και το μοντέλο και το σκεπτικό για την Ενεργειακή επάρκεια της Αττικής.

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων, που θα τοποθετηθούν σε εκτάσεις τη Περιφερείας (οι οποίες υπάρχουν σε υπερπληθώρα στην Αττική), θα χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα  μέσω του δικτύου τη ΔΕΗ και θα είναι στην αποκλειστική εκμετάλλευση της περιφερειακής εταιρείας που θα δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό.

Με αυτό τον τρόπο και το πρόσοδο για την Περιφέρεια θα είναι τεράστιο και η Περιφέρεια θα μπορεί να ασκήσει την δική της κοινωνική πολιτική. Δωρεάν ρεύμα σε άπορες οικογένειες, μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες, μειωμένα τιμολόγια σε επιχειρήσεις προωθώντας την επιχειρηματικότητα. Επίσης κάθετη μείωση του κόστους λειτουργίας των Δημοτικών και Περιφερειακών καταστημάτων.