Νικόλαος Μουζάκης


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
(ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ)
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018

Ας εορτάσουμε, απολύτως συνειδητά την λαμπρή εορτή του Πάσχα.

Ας προσευχηθούμε στον Αναστάντα Ιησού Χριστό μας,

να ανακαινίζει τη ζωή μας μέσα στη δική Του αλήθεια.

Ας ευχηθούμε να ανανεώνει την αντοχή μας στις ποικίλες δυσκολίες της εποχής μας.

Ας ελπίσουμε να ανακαινίζει την αντίσταση μας στην παρακμή.

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017 – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2018

 

Τα Χριστούγεννα «τῶν ἐκζητούντων τόν Κύριον».

Ο Καλός Θεός, ο Θεός που αναγνωρίζει και τιμά η Ορθόδοξη πίστη, έρχεται ως βρέφος, ως αθώο παιδί και σε όλη τη διάρκεια της ζωής Του, «ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλ. 2:7), και παραμένει έτσι για να παραδειγματίσει.

Ο Χριστός «οὐκ ἦλθεν ἐν κόμπῳ ἀλαζονείας», (Α’ Κλήμεντος), υπογραμμίζει ο αποστολικός πατήρ Κλήμης Ρώμης.

Μας προετοιμάζει η Παλαιά Διαθήκη και μας αποδεικνύει η Καινή Διαθήκη, για το πώς πρέπει να πορευόμαστε στην ζωή μας, ακολουθώντας το παράδειγμα Του, με τον λόγο Του: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·» (Ματθ. 11:29).

Προσπαθεί να μας συνετίσει: «Ὁσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπεινοῦ σεαυτόν, καὶ ἔναντι Κυρίου εὑρήσεις χάριν·»(Σοφία Σειράχ 3:18). Η Βιβλική και Πατερική γραμματεία επεξεργάζονται και τονίζουν την αλήθεια, ότι: «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν».

Οι άνθρωποι, αγνοώντας και όχι απορρίπτοντας, το: «ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν», σαν μικρονοϊκοί, απαίδευτοι και μικρόψυχοι, δημιουργούν και απολαμβάνουν οικονομικούς και μη πολέμους, οικονομική και μη εκμετάλλευση των συνανθρώπων τους.

Με την ευχή να επιστρέψουμε όλοι στο πραγματικό νόημα των Αγίων ημερών που έρχονται, «Ἑαυτὸν ἐκένωσεν…» (Φιλιπ. 2:7), «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν»(Ησ. 9:6), εύχομαι σε όλους:

 

Χαρούμενα Χριστούγεννα

και

Ευλογημένο το Νέος Έτος